welkom
foto
vragen
route
contact
 
SGWN
schoenen

welkom

Reglement


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) klik hier

Algemeen:
• Voor meer informatie, klik hier...

• De ingang van het parkeerterrein moet VRIJ blijven. Als u uw kind(eren) met de auto wegbrengt, kunt u afzetten bij het bord KISS&RIDE op de Nwe Hiversumseweg en rijdt dan direct weer weg. Loopt u zelf mee, parkeer dan op het parkeerterrein van station Bussum-Zuid na 18.00 uur in de omliggende straten. Nog beter kom zoveel mogelijk op de fiets.
• Lees de aanwijzingen op de routebeschrijving goed en VOLG ZE OOK OP!
• Houd u zich aan de aanwijzingen van Verkeersregelaars, EHBO en Politie.
• Loop waar mogelijk op voetpaden. Bij afwezigheid hiervan LINKS van de rijweg lopen, tenzij anders aangegeven.
• Houd de groepen bij elkaar, vooral bij de oversteekplaatsen. Zorg voor voldoende begeleiders. Minimaal 1 begeleider voor met de controlekaart en geel hesje aan, 1 begeleider in het midden en 1 achter aan de groep.
• Wees correct als andere weggebruikers u willen passeren of tegemoet komen. GEEF ZE DE RUIMTE.
• In verband met de verkeerssituatie zijn bij de 10 km plaatsen aangewezen voor het aanbieden van verfrissingen enz. U dient zich aan deze plaatsen te houden.
• Het grootste gedeelte van onze routes gaat door natuurgebieden. Dit kan en mag zolang we dit op een nette manier doen. Gooi geen afval langs de weg, trek niet aan bomen of struiken enz. HOUD HET GOOI MOOI.
• Bij niet opkomen of uitvallen van deelnemers vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
• Bij onweer beslist de commissie ter plaatse.
• Bij vernielingen wordt de dader aansprakelijk gesteld.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Avondvierdaagse-commissie

Instructie begrazingsgebieden Goois Natuurreservaat
• Voor meer informatie, klik hier...

Indien er runderen lopen moet u als volgt handelen:
• Houd minimaal 25 meter afstand van de runderen, zonodig van het pad afwijken.
• Begeleiders dienen de groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
• Bij een ontmoeting met runderen moet een omtrekkende beweging gemaakt worden, waarbij van het pad mag worden afgeweken!
• De runderen niet naderen, aanhalen, aaien of voederen.
• Blijf rustig in aanwezigheid van de runderen (niet rennen, schreeuwen, joelen e.d.)
• Jaag de runderen niet op.

Verkeersregelaar
• Voor meer informatie, klik hier...

Sinds 1 mei 2000 kent de Nederlandse Verkeerswetgeving naast het begrip verkeersbrigadier een tweede functionaris die als burger bevoegd is om het verkeer te regelen: de verkeersregelaar. Het optreden als verkeersregelaar gebeurt onder verantwoordelijkheid en controle van de politie. In verband met de wijziging van artikel 82 van het RVV 1990 krijgt de verkeersregelaar een officiële status. Indien tijdens een evenement gebruik gemaakt wordt van verkeersregelaars, dan zijn dit veelal vrijwilligers die formeel als zodanig zijn aangesteld. Vrijwilligers die als verkeersregelaar optreden hebben een basisinstruktie gekregen van de politie, en staan bij hun gemeente ook als zodanig geregistreerd. Daarnaast staat het evenement waarbij zij worden ingezet onder (in)direkt toezicht van de politie. Wanneer moet men verkeersregelaars verplicht inzetten?

• indien een evenement plaatsvindt op de openbare weg, daarom vergunningplichtig is. In de door de wegbeheerder afgegeven (veelal gemeente) vergunning is dan sprake van het begrip "verkeersregelaar".

Overtreding:
• Voor meer informatie, klik hier...

• het niet opvolgen van een aanwijzing van een verkeersregelaar is een verkeersovertreding
• zorg voor een getuige bij een doorrijder die je aanwijzingen niet opvolgt, dus neem pen en papier mee
• noteer tijdstip, lokatie, merk, kleur, type, kenteken en rijrichting van het voertuig (en eventueel de naam en adres van de getuige) • van een overtreding kan aangifte bij de politie worden gedaan.

Ongeval:
• Voor meer informatie, klik hier...

• voertuigen met blauw zwaailicht en sirene hebben voorrang!
• gebeurt er een ongeval in de buurt, neem dan de noodzakelijke maatregelen, maar verlies niet het evenement en het verkeer dat je aan het regelen bent uit het oog
• bij een ernstig ongeval direct bellen met 112, vermeld de lokatie, aard van het ongeval en verlangde assistentie (arts, ambulance, politie en bij bv beknelling de brandweer).
• gebruik bij een minder ernstig ongeval het landelijk politienummer 0900-8844
• Let op: bij gebruik van GSM kom je terecht bij de landelijke politiecentrale in Driebergen, een juiste lokatie bepaling is dan van nog groter belang.

Voorwaarden:
• Voor meer informatie, klik hier...

instruktie: verkeersregelaar dienen een basisinstruktie te hebben gekregen van de politie, en staan bij hun gemeente ook als zodanig geregistreerd
uitrusting: de wet schrijft een gele reflecterende jas voor. Er zijn ook hesjes te koop welke voldoen aan de normen, bij de Stichting Verkeersbrigadiers.
toezicht: het evenement waarbij verkeersregelaars worden ingezet staat onder (in)direkt toezicht van de politie
leeftijd: de minimum leeftijd voor een zelfstandige verkeersregelaar is 18 jaar. Verkeersregelaars van 16-18 jaar moeten onder toezicht van de politie staan